Lò hơi công nghiệp hiện nay có nhiều loại, đáp ứng nhu cầu sử dụng khá đa dạng của các Doanh nghiệp. Nhiều người khi mới tìm hiểu về lò hơi công nghiệp sẽ khá băn khoăn